Главна Страна


Неревидирани неконсолидирани финансиски извештаи Топлификација АД Скопје за 2013 година

Информација објавена на Македоска берза на ден 07.08.2013 во врска со тековното работење на Топлификација АД Скопје...

Информација објавена на Македоска берза на ден 04.06.2013 во врска со тековното работење на Топлификација АД Скопје...


ДЕМАНТ на изнесените невистини на ТВ Сител на ден 17.05.2013 ДЕМАНТ на изнесените невистини на ТВ Сител на ден 20.05.2013


ИНФОРМАЦИЈА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ ...

ДЕЛОВЕН ПЛАН 2013-2017 ...


За сите проблеми кои ги имате со Вашата внатрешна инсталација, можете да се јавите на фирмите:

СИГ дооел Скопје (во склоп на групација Топлификација)
тел. 3097 662 ; 3097 692

ТОПЛИФИКАЦИЈА ОДРЖУВАЊЕ
тел. 072 252 631 ; 078 252 631 ; 076 252 631

Од јануари 2010 год. до декември 2012 год., фактурите за испорачана топлинска енергија ги добивате од една од трите ќерки фирми на Топлификaција АД Скопје:

Снабдување ЗАПАД дооел Скопје
Снабдување ЦЕНТАР дооел Скопје
Снабдување ИСТОК дооел Скопје

ул.:Лондонска 8, тел.3097-681 факс.3076-057
info@snabduvanjezapad.mk
contact@snabduvanjecentar.mk
contact@snabduvanjeistok.mkГл. Страна | Акти... | Прашања... | Информации

 

 

 

 
 
адреса:
Лондонска 8
1000 Скопје

www.toplif.com.mk
e-mail:
kontakt@toplifikacija.mk

Активности

-


- Производство и дистрибуција на топлинска енергија,

- Подготовка на студии, инвестициони програми и комплетна техничка документација за експлоатација на термална енергија, централни топлификациони системи и дистрибуција на гас,

- Додатна научно-истражувачка работа во полето на топлинска енергија,

-Конструкција и инсталација на централна топлификациона мрежа и дистрибуција на гас и транспорт на течни горива,

- Продажба на течни горива,

- Подготовка и одржување на продукти од полето на прецизна механика,

- Поправка и одржување на опрема за електрични мерења и регулација,

- Метрологија,

- Дистрибуција на природен гас.